Na czym polegają przeglądy techniczne budynków?

Na czym polegają przeglądy techniczne budynków?

Przeglądy techniczne budynków są gwarancją bezpieczeństwa ludzi przebywających w obiekcie, ale także w jego obrębie. Pozwalają w miarę szybko wykryć ewentualne nieprawidłowości i zagrożenia dla bezpieczeństwa osób w nich przebywających. Na czym polegają przeglądy techniczne budynków? Co wchodzi w zakres ich prac? Kto ich dokonuje i na jakich zasadach?

Przeglądy techniczne budynków – w jaki sposób są przeprowadzane i czego dotyczą?

Przeglądy techniczne budynków muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Ich częstotliwość może się odbywać co roku lub co pięć lat, w zależności od tego, czego konkretnie dotyczy. Instalacje elektryczne, drożność kominów i systemów wentylacyjność, szczelność instalacji gazowych, sprawność działania bram czy wind – to tylko niektóre z systemów obiektów, które podlegają okresowym przeglądom i kontrolom. W przypadku nowych budynków wiele z nich podlega gwarancji producenta.

Prowadzenie książki obiektu budowlanego – dlaczego jest tak istotne?

Prowadzenie książki obiektu budowlanego obejmuje rodzaj dokumentu, który zawiera wszystkie informacje o czynnościach remontowych, serwisowych czy związanych z przeglądami. Jej prowadzenie jest obowiązkiem zarządcy nieruchomości lub jej właściciela i znajduje uregulowane w przepisach prawa budowlanego obowiązujących w Polsce. Dotyczy przede wszystkim budynków o zastosowaniu publicznym, komercyjnym czy prywatnym wielorodzinnym. Obiekty takie jak domy jednorodzinne nie muszą mieć prowadzonej książki obiektu budowlanego. Drogi i mosty również nie podlegają tym wymaganiom, gdyż posiadają swoje własne dokumenty.

Kara za nieprowadzenie książki dla obiektów budowlanych objętych tym obowiązkiem wynosi nawet 5 tysięcy złotych i utratę licencji. Prowadzenie książki jest ściśle uregulowane. Dotyczy to jej zapisów, liczby stron, organizacji treści czy wszelkiego typu załączników. W przypadku wyczerpania się stron w danej książce należy założyć nową i zachować konsekwencję w numerowaniu stron.

Dodaj komentarz