Stosowanie podjazdów aluminiowych dla niepełnosprawnych

Stosowanie podjazdów aluminiowych dla niepełnosprawnych

Wydaje się, że Polska z roku na rok staje się coraz im bardziej tolerancyjnym krajem. Staramy się pomagać osobom niepełnosprawnym i dostosowywać infrastrukturę miejską i wiejską do ich potrzeb.

Obowiązek włodarzy każdego miasta i wsi

Coraz więcej osób niepełnosprawnych zdaje sobie sprawę z tego, że obowiązkiem włodarzy miejscowości w której mieszkają jest instalacja podjazdów aluminiowych dla niepełnosprawnych. Są miejsca na mapie każdej miejscowości czy miasta których muszą się znaleźć takie podjazdy aluminiowe dla niepełnosprawnych. Do punktów takich zalicza się przede wszystkim urzędy miasta czy gminy, biblioteki, miejsca użyteczności publicznej czy restauracje i sklepy. Właściciele tych ostatnich podjazdy aluminiowe dla niepełnosprawnych instalują na swój własny koszt. Są oni do tego zobligowani przepisami w prawa.

W sytuacji kiedy urząd miasta czy gminy nie posiada podjazdów aluminiowych zobowiązany jest do tego, aby mieć inne możliwości dostępu osoby niepełnosprawnej do budynku. W praktyce najczęściej są to po prostu windy lub podnośniki, z których może korzystać osoba niepełnosprawna lub starsza.

A co ze szpitalami i opieką medyczną?

Również w szpitalach istnieje prawny obowiązek posiadania podjazdów aluminiowych dla niepełnosprawnych. Podjazdy te są potrzebne, ponieważ polskie społeczeństwo ciągle się starzej. W praktyce oznacza to, że podjazdy tego typu przeznaczone są nie tylko dla osób niepełnosprawnych ale również dla osób starszych poruszających się na wózkach. Muszą one więc zostać zamontowane w takich miejscach jak szpitale. Czy to osoba niepełnosprawna czy starsza musi mieć możliwość skorzystania z podstawowej opieki medycznej.

Koszty montażu podjazdów dla osób niepełnosprawnych

Wszystko jest tutaj zależne od tego jakiego rodzaju podjazdy będą instalowane. Chodzi głównie o to z jakiego materiału zostały te podjazdy wykonane. Jeżeli jest to aluminium to podjazdy te będą zdecydowanie tańsze. Drożej wychodzi montaż dla osób niepełnosprawnych. Takie rampy wykonane zostały z innego materiału. Przekłada się to na ich cenę. Co innego jeżeli chodzi o podjazdy aluminiowe.

Każdy zainstalowany podjazd aluminiowy musi posiadać odpowiednie atesty. Bez nich nie ma możliwości montażu takiego właśnie sprzętu. Jest to szczególnie ważne kiedy mowa jest o miejscach użytku publicznego. Nie ma możliwości, aby zostały zainstalowane podjazdy aluminiowe dla osób niepełnosprawnych nie posiadające wyżej wspomnianych atestów. Wie o tym każdy włodarz danej miejscowości czy też miasta.

Dodaj komentarz